Selecteer een pagina

Het Proces

De Hartelijkheid van het Hart In mijn eerdere beschrijving, blog van 6 januari jl., staat het menselijk Hart symbool voor het onverwoestbare lichtje en zoals ik het zie: het doel van het leven is de weg naar het Hart. Een uiterst moeizaam proces om door de dichte mist...

WIJ, de grote mensenfamilie

Wat een wereld! Het lijkt wel of we in de meest turbulente tijd ooit zitten. Ik zie om mij heen dat veel mensen het moeilijk hebben en dat het leven voor hen steeds zwaarder wordt. Overheden en andere zogenaamde machthebbers en machtsbolwerken zetten alles in om de...