Selecteer een pagina

China en de Draak

3 februari 2024

3 februari 2024 | Harry Beckers | Actualiteit

pad van inwijding
In de vorige blogs gaat het vaak over ‘de weg naar het Hart’. Je zou er aan kunnen toevoegen: ‘op het pad van inwijding’. De weg naar het Hart of het pad van inwijding, zoals ik dat bedoel, is het bewust beleven van het dagelijkse leven met alle ups & downs, en beslommeringen.

De mens leeft van emotie naar emotie. Vreugde, verdriet, jaloezie, angst, aanbidding, verliefdheid, obsessie, macht, agressie en ga zo maar door. Nagenoeg alles wat we doen vindt plaats in de golf van een bepaalde emotie. Ook sleuren we elkaar hierin mee.

Vaak zijn het herhalende, steeds terugkerende patronen en de ervaring hieruit kan ons doen besluiten om er iets mee te gaan doen… of niet. Dat is het leven en zo leren we met situaties en gevoelens om te gaan, net zolang totdat we het uiteindelijk los kunnen laten. Dan is het probleem plots geen probleem meer.

Loslaten of onthechting gebeurt niet door iets te ontkennen of weg te stoppen. Je moet volledig ‘open’ zijn en in harmonie met jezelf. Los van de emotie. Wel aanwezig kunnen zijn, maar zónder je eraan te verbinden. Gevoel, gedachten en wat je ‘uit’, zijn dan op één lijn. Dat is: je durft te denken wat je voelt, en je durft te zeggen wat je denkt. Openheid in harmonie met jezelf.

5e inwijding
Het aardse proces van loslaten en onthechting op het pad van inwijding kent 5 grotere stappen of graden, en bij elke graad is de mens weer een stukje meer onthecht en dichter bij zijn eigen goddelijke afkomst. Tijdens de 5e inwijding komt de bevrijding en ben je niet langer gebonden aan het aardse proces en de fysieke wereld. De scheiding tussen leven en dood bestaat niet meer.

Iemand die klaar is met dit proces en de 5e inwijding heeft behaald, kan verder evolueren en verlaat meestal dit Zonnestelsel. Een klein aantal kiest ervoor om met de aarde verbonden te blijven om zo de medemens op hun pad te helpen. Dit gebeurde tot op de dag van vandaag voornamelijk onzichtbaar en op de achtergrond. Ze zijn er dus, maar aan ‘wetten’ gebonden; dat wil zeggen, dat de vrije wil van de mens niet mag worden aangetast.

16 Meesters in de wereld
In de esoterie werd het bekend dat er in de 20e eeuw, 14 van deze mensen op aarde zijn die zich binnen de wetten van karma bewegen en vooral door middel van inspiratie de mensheid helpen. Deze groep mensen bij elkaar vormen de Geestelijke Hiërarchie.

Wie mijn voorgeschiedenis een beetje heeft gevolgd, weet dat bepaalde leden van de Geestelijke Hiërarchie mij al decennia lang bewust begeleiden ter voorbereiding op de 5e inwijding. Het doel hiervan is dat het resultaat en de weg ernaartoe gedemonstreerd en gedeeld gaat worden met de wereld.

Gaandeweg het moeizame proces werd mij in 2009 duidelijk dat ik de 16e meester zou zijn. Veel van de gebeurtenissen en het verloop hebben we gedocumenteerd en staat klaar om in een x aantal boeken te worden gepubliceerd, zodra die 5e inwijding is voltooid.

Nooit eerder
Bij mijn weten is er nooit eerder iemand geweest die de 5e inwijding openlijk heeft gedemonstreerd en gedeeld met alle mensen die het pad nog lopen. De nieuwe tijd echter vraagt om nieuwe inzichten waarmee de mens verder kan groeien en daarom wordt de afronding, voltooiing én het resultaat van dit proces binnenkort voor iedereen geopenbaard.

Ik vind het moeilijk om dit zo te beweren, maar het is mij bekend dat ik het openlijk moet verklaren om het te kunnen activeren. De mens is zijn eigen Poortwachter en kan alleen zichzelf bevrijden van de stof.

Zoals ik eerder schreef wijst alles erop dat het dit jaar, in het Chinese jaar van de Draak, kan gaan gebeuren. Ik zeg dit echter wel met enige schroom, want ook voor mij is en blijft het erg spannend.