Selecteer een pagina

Laatste stappen 5e inwijding

3 juni 2019

3 juni 2019 | RJH | Actualiteit

Tijdens de eerste 6 maanden van 2019:

de stappen van HB naar de vijfde inwijding.

 

De eerste stappen 1 tot en met 7 staan onder elkaar, aangevuld met de stappen 8 tot en met 13.

‘Rechte’ tekst is van HB, cursieve van RJ.

Onderstaande tekst van 13 stappen is ook in PDF-document te lezen: ‘Laatste stappen 5e inwijding’.

 

Stap 1. Eerste nieuwsbrief

Dinsdag 26 februari 2019

Het is zover

RJ: Na meer dan 15 jaar voorbereiding is het dan eindelijk zover. Het startschot heeft geklonken!

De tijdgeest is gereed en HB is er klaar voor; hij heeft dit net laten weten.

Om dit met jullie te kunnen delen, is natuurlijk heel fijn, maar het is slechts een markeerpunt, want nu begint het pas! 🙂

Vanaf nu kunnen we met z’n allen, stap voor stap aan de slag, met als aftrap onderstaande mail en statement van Harry Beckers (HB):

NB – De meesten van jullie zijn bekend met het verhaal van Harry & Hilda en hun dochter Bo uit de twee HB-boeken. (Boudi, die hieronder wordt genoemd is net als Marjo een Meester die in het laatste jaar erbij gekomen is). Voor degenen die niet bekend zijn met zijn verhaal: https://www.helloaquarius.org/achtergrond/achtergrondinformatie-harry-beckers/

Maandag, 25 februari 2019, voor de Nieuwsbrief Hello Aquarius:

HB: Hoe toepasselijk…  vanuit onze ietwat donkere stacaravan schrijf ik dit bericht. Deze niet ruime caravan is al onze 5e verblijfsplek dit jaar. In amper 2 maanden tijd. We zijn moe van het niet weten waarheen en telkens weer onze tassen te moeten pakken.

Hoewel het vaststaat dat het voorbereidende proces onlangs is afgerond, lijkt het maar moeilijk te lukken om het ‘lichtpunt’, dat er wel degelijk is, vast te houden. We weten het niet meer!

Tegen Bo heeft Marjo gezegd dat Hilda en ik weer in de oude patronen lijken te vervallen en dat dit aan het ‘rotten’ is. Ze kunnen niks meer voor ons doen zolang we niet in het nieuwe leven stappen. Maar hoe moeten we dat doen?

Na een moeizame nacht en een goed gesprek tussen Hilda en mijzelf besluiten we om Marjo & Boudi deze mail te sturen:

Van: Harry Beckers
Verzonden: maandag 25 februari 2019 10:00
Aan: Marjo
Onderwerp: Hulp gevraagd aan alle Engelen, Meesters & dierbaren…

Goede morgen Boudi & Marjo,

Hopelijk gaat alles goed bij jullie en komt Boudi weer langzaam op kracht!

Ik val maar meteen met de deur in huis;

Hilda en ik hebben nagedacht en gesproken over wat we verder met ons leven kunnen/gaan doen en alles bij elkaar genomen is er maar ‘één iets’ wat nog bij ons past en wat, volgens mij, ook de Ziel nodig heeft om verder te kunnen.

Boudi vroeg mij die donderdagavond of ik kon vertellen waarin hij zou kunnen helpen. Ik heb toen gezegd dat ik de deuren van mijn kringloopwinkel (IK BEN) zou willen openen. Dat is natuurlijk zo maar ik kan nu iets concreter zijn.

Ik/wij willen dat er vanuit de wereld/mensen gereageerd gaat worden op dingen die we gezaaid hebben. Bijvoorbeeld dat er relevante vragen/reacties gaan komen na aanleiding van de films, de boeken en al het andere werk dat reeds gezaaid is. Daar wil ik dan op kunnen reageren zodat de bundeling van energieën gaat stromen en waarna “HB, een nieuwe tijd breekt aan” echt gaat beginnen.

Dat is wat wij willen en roepen daarbij de hulp in van alle Engelen, Meesters & dierbaren…

Heel veel liefs van ons,

Harry & Hilda

HB: De opening lijkt te zijn geboren, want al na twee minuten krijg ik respons en sms’t Marjo of ze mij mag bellen. Samen komen we tot een plan van aanpak. “Ik ga bekend maken dat IK ER BEN.”

Tegen beter weten in en door mijn ‘drempelvrees’ had ik mijzelf altijd voorgehouden dat ik als een soort van ‘wonderdoener’ op het toneel zou kunnen verschijnen en het was daarom waardoor ik maar bleef wachten en wachten en waardoor de energie als het ware in een ‘rottingsproces’ leek te verzanden.

Ik heb mijzelf nu over die drempel getild en geaccepteerd dat het alleen maar kan gebeuren vanuit de, tot op het laatst toe, moeizame ‘weg van de mens’. Ik ben er niet zenuwachtig om maar besef wel dat we even door de zure appel moeten bijten.

Laten we samen aan dit grote ongekende avontuur beginnen. HB, een nieuwe tijd is nu écht aangebroken…”

Tot zover HB.

Voor ons allen een bijzondere tijd. Ik zou zeggen …’hoort en zegt het voort’. Aan vrienden, op andere websites, Facebook-pagina’s, YouTube of Instagram! Laat ook anderen weten dat er iets bijzonders aan de hand is en dat HB is begonnen met naar buiten treden. Hoe meer mensen nieuwsgierig worden, des te beter. Het betreft ons allemaal en van het een komt het ander… 🙂

We zijn benieuwd naar jullie eventuele feedback en opmerkingen. Van harte welkom om jullie gedachten te delen op de Facebookpagina van Hello Aquarius: https://www.facebook.com/HelloAquarius/

Via de nieuwsbrief, website en Facebook laten we snel weer van ons horen.

Zonnige Aquarius-groet, Ronald Jan

 

Stap 2. Tweede nieuwsbrief

Donderdag 28 februari 2019

Aankondiging blog

Hello again,     

RJ: Hier alweer een vervolg op de nieuwsbrief van eergisteren 🙂

Deze keer om je te laten weten dat ik één keer per week een nieuwsbrief zal versturen met daarin verwijzingen (links) naar de dagelijkse blogs, die ik voortaan elke dag op de Facebook-pagina én website van Hello Aquarius zal plaatsen.

Op deze manier blijf ik je op de hoogte houden van de ontwikkelingen en tevens kan ik hierin antwoorden verwerken op jullie eventuele vragen en opmerkingen die in zo’n week voorbij komen.

Hierbij de inleiding voor de blogs, dit keer integraal. Hierna dus elke dag op FB en de website. De lengte kan per keer kan verschillen, het doel is in ieder geval ‘duidelijk, kort en bondig’ 🙂 Om te beginnen dus elke dag.

Inleiding voor de blogs

RJ: Graag deel ik mijn enorm blije, dankbare én‘bijna niet te bevatten’-gevoel na de verzonden nieuwsbrief van dinsdag jl. Want zoals ik dinsdag al aangaf, heeft de voorbereiding een lange geschiedenis. Na een voorzichtige voorbereiding in 2001 en een steeds intensievere en serieuzere aanpak vanaf 2003, werd het gaandeweg duidelijk wat er aan de hand was. Zoals ik in het eerste HB-boek schrijf en op de HA-website:

“Tijdens onze ‘CHR-sessies’ bleek, dat Harry in voorbereiding was om zijn ruimere kosmologische inzichten bekendheid te geven en op die manier mee te helpen aan de komst van de nieuwe profeet en daarmee de komst van het Watermantijdperk en de Geestelijke Hiërarchie. In 2008 werd opeens duidelijk hóe dichtbij dat was: uiteindelijk bleek Harry zélf op het pad van de komende Wereldverlosser te lopen.

Hoewel het besef langzaam was gegroeid, was het toch een bijzondere verrassing. Aan de ene kant voelde Harry die verantwoordelijkheid al veel langer, aan de andere kant vond hij het een onwerkelijk idee om degene te zijn die deze enorme verantwoordelijkheid zou moeten dragen. (Overigens, Wereldverlosser is een term uit een ver verleden. Wereldvernieuwer past beter bij hem, vindt HB, en bij deze Nieuwe Tijd.)”

Dit was nota bene in 2008! Toen dachten we, dat het écht niet lang meer zou duren voordat alles naar buiten zou komen. Getuige ook de zware economische crisis die er toen speelde: de mensheid én de planeet Aarde waren duidelijk aan het einde van hun Latijn. Nooit hadden we toen kunnen bevroeden dat het nog elf jaar zou duren, voordat HB – en de nieuwe kosmische energie met hem – eindelijk naar buiten kon komen!

Zoals je in de de twee HB-boeken kan lezen, heeft HB al die jaren echt nodig gehad voor zijn voorbereiding. Hoe vaak heeft HB wel niet aangegeven dat “het niet lang meer kon duren”? Heel begrijpelijk, als je zag door welk proces hij net was gegaan. Met als rode draad: het loslaten van het oude, zodat het nieuwe zich kan aandienen. Deze lijdensweg staat onder andere in zijn dagboeken beschreven (in het tweede HB-boek). Elk jaar, elke maand, elke week én dag is nodig geweest voor HB om NU naar buiten te kunnen komen.

Een enorm verheugende gebeurtenis, maar ook bijna niet te bevatten. Ga maar na: de mensheid heeft hier eeuwen (eigenlijk nog veel langer) op gewacht! Hetgeen 2000 jaar geleden is gebeurd, was heel bijzonder, maar is eigenlijk een voorbereiding op wat er NU staat te gebeuren. Toen waren er slechts 300 miljoen mensen en was er geen tv en internet, de ‘wereld’ was zeer klein en we leefden gescheiden van elkaar. Nu wonen er meer dan zeven miljard mensen die ook nog eens met elkaar in contact staan.

Wat zal er gebeuren, als deze nieuwe energie én het besef van een bijzonder nieuw tijdperk, met een nieuwe voorganger, met een waarlijk nieuwe manier van denken … als dat werkelijk gaat doordringen bij iedereen? Dat is ongehoord, nog nooit voorgekomen en heeft enorme consequenties.

En als we kijken hoe dit proces begint … met een nieuwsbriefje 🙂 “Is dat het, zou je zeggen?!” Ja, zo begint het blijkbaar … met een nieuwsbrief vanuit een kleine website, waarvan bijna niemand het bestaan weet 🙂

Maar is het niet meestal zo? Het begint heel klein, met een zaadje. En de plek waar, is ook logisch. Want ‘zoiets nieuws’ kan nooit in het midden van de maatschappij ontstaan. Zeker het zaadje van een nieuw tijdperk niet; het is zo anders, het is zo’n andere manier van kijken, denken en voelen.

Het voelen van deze nieuwe energie en sfeer, dat doen al heel veel mensen! Maar ze kunnen er vaak nog geen woorden aan geven en/of zijn nog onwetend over tijdperken, ziel en bewustzijn. Maakt niet uit, dat komt.

Laten we van dit moment genieten en elkaar feliciteren! De kop is er af, het is begonnen … we hoeven het alleen nog maar op ons te laten inwerken en te kijken wat we ermee gaan doen, stap voor stap. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we dit nieuws verspreiden?

Graag wil ik afsluiten met een opmerking van HB hierover, naar aanleiding van een felle reactie op de eerdere nieuwsbrief: 

HB: ‘Ieder reageert op zijn eigen unieke wijze en dat is goed. Wij kunnen dat verder loslaten en ons richten op deze fase van het proces en dat is: ‘reuring’ veroorzaken door te laten weten dat de openlijke fase is begonnen. Mensen attenderen op deze unieke gebeurtenis en dat ze, als ze dat willen, hierover meer te weten kunnen komen via onze films en HB-boeken. En als ze deze al hebben gezien en gelezen, dan vragen of ze het willen delen met anderen… Meer is er voor nu niet voor nodig.’

Heel graag tot morgen op FB of de website!

Hello Aquarius-greetings,   

Ronald Jan

 

Stap 3. Eerste blog

Vrijdag 1 maart 2019

Erkenning doorbraak

RJ: Welkom op deze eerste HA-blog, op deze eerste dag in maart 2019. Verrassend genoeg toch iets langer dan ik had gedacht en met een verrassende ontknoping :-).

De blog die ik vanochtend aanvankelijk geschreven had, mailde ik aan HB en Hilda. Hun reactie: ‘ja, mooi stuk … maar er is iets mee en toen werd het duidelijk: je hebt het geschreven alsof de doorbraak nog moet komen…’.

‘Verrek, ze hebben gelijk’, dacht ik. Niet alleen de mails van mensen die moeite hadden met de nieuwsbrief, had ik in gedachten toen ik het schreef, maar ook het werk van Benjamin Creme. Hij heeft meer dan 40 jaar lang hele hoopgevende teksten geschreven over de bijzondere tijd die komen gaat. Vanuit die visie is mijn oorspronkelijk ochtend-blog begrijpelijk. Lees anders het begin even mee:

“In deze blog wil ik jullie graag bijpraten over de laatste ontwikkelingen van het naar buiten treden van HB en van de nieuwe fase die daarmee is begonnen. Op deze manier kan het nieuwe gevoel, dat bij eenieder steeds meer naar boven komt, handen en voeten krijgen, ook bij mij. Door tekst en uitleg te geven, kan (hopelijk) een nieuw gevoel bevestiging krijgen en daarmee krachtiger worden. We zitten allemaal met dezelfde uitdaging: hoe kan ik het oude loslaten en het nieuwe (gevoel) een plek geven? Er is overigens niets mis met het oude, want dat was goed … voor toen. Nu zijn we verder, en ook de tijdgeest om ons heen is snel aan het veranderen. Je kunt gerust spreken van een indrukwekkende versnelling!

‘Het nieuwe (gevoel) een plek geven’ is echter extra kwetsbaar als de omgeving erop gaat reageren. Het is als het fragiele bloempje dat net boven de grond wil komen; je moet oppassen dat het niet vertrapt wordt. Ook juist voor deze fase zijn mijn blogs bedoeld, om ons het vertrouwen te geven dat hier veel meer mensen mee bezig zijn, en omdat je woorden krijgt aangereikt die niet alleen helpen voor jezelf, maar ook voor jou in je omgeving. En dat bedoel ik niet zozeer om je te kunnen verdedigen, maar vooral om te kunnen inspireren! :-)”

En zo ging ik verder om iedereen een hart onder de riem te steken. Mijn goedbedoelde woorden waren echter uit het tijdperk van Benjamin Creme, die als geen ander opbokste tegen het heersende oude gedachtegoed en een sfeer van hoop moest kweken. En dat heeft hij fenomenaal gedaan, een inspiratiebron voor velen, ook voor mij! (zie eventueel: www.helloaquarius.org/benjamin-creme-overleden)

Creme schreef vanuit een klimaat van hoop, NU kunnen schrijven vanuit een klimaat van vertrouwen! Want eindelijk zijn we aangeland waar Creme zo uitgebreid over verteld heeft.

De doorbraak is er!

Het is begonnen.

Want HB is de drempel over.

Vanuit de mensheid moest híj de stap zetten.

De Meesters zijn er ook.

Het is compleet.

We kunnen beginnen.

Nu aan ons om aan dat idee te wennen en er echt naar te gaan leven! Vanochtend maakte ik dus eigenlijk een valse start door veel te ingehouden en te voorzichtig te werk te gaan :-).

Het maakt niet uit wat mensen ervan vinden, positief of negatief, het is begonnen. De vrijgekomen energie van begin deze week is enorm. We kunnen bouwen aan een nieuw fundament!

Zoals beloofd heb ik ook nog een verrassende ontknoping. Na mijn schuchtere begin en daarna het telefoontje met HB erover, schreef hij deze mail:

HB: “Ik zag op Facebook deze vraag: “Gaat het hier om de christusenergie die nu voor iedereen beschikbaar gaat worden volgens het esoterisch christendom?” Dat zou ook de hele opzet kunnen worden van de blog: elke dag een vraag of reactie behandelen – ik de antwoorden jij de moderator – zodat het gaat leven en de mensen in beweging gaan komen?

Heel goed idee, dus dat gaan we doen!

Morgen komt HB met het antwoord op de vraag over de Christusenergie. Dus dank je wel voor je vraag, Rita!

Een heel goed weekend allemaal,

Ronald Jan

 

Stap 4. Tweede blog HB

Zaterdag, 2 maart 2019

Over Christusenergie

Gisteren werd duidelijk wat de opzet van het dagelijkse blog gaat worden: elke dag zal HB een vraag of reactie behandelen. Vandaag het eerste antwoord van HB, inclusief intro.

Zaterdag, 2 maart 2019

HB: Na jarenlang een soort van kluizenaarsbestaan te hebben geleefd, is nu dan eindelijk het moment gekomen dat ik weer in de openbaarheid ga komen. Moeizame jaren overigens waarvan een gedeelte te lezen is in de twee HB-boeken van Ronald Jan. Samen hebben we gedurende het proces veel meegemaakt en heeft hij mij, als een van de weinigen, altijd ondersteund. RJ is een waardevolle vriend en behoort wellicht tot de meest bescheiden en integere mensen die ik heb ontmoet.

In de HB-boeken en in de digitale communicatie komen de termen ‘naar buiten treden’, ‘wereldvernieuwer’,  etc. nogal eens aan de orde. ‘Het beestje moet nou eenmaal een naam hebben’ en in mijn geval zijn die termen bedoeld om iets duidelijk te maken. Verder hecht ik er voor mijzelf geen enkele status aan. Ik ben een gewone man uit het volk met alle ups en downs en houd van humor. Ben op vele vlakken actief bezig geweest en ging om met mensen uit alle lagen van de samenleving. Een veelzijdig, soms avontuurlijk en bewogen leven.

Maar wat er nu gaat gebeuren zie ik als het grootste avontuur tot nu toe. Een avontuur waarbij nota bene de hele mensheid betrokken wordt.

En dan nu de vraag van Rita

“Gaat het hier om de christusenergie die nu voor iedereen beschikbaar gaat worden volgens het esoterisch christendom?”

Er is in het Universum één allesomvattende energie waarvan wij allen deel uitmaken. Sommige noemen het Christusenergie, anderen spreken over Kosmische energie, Goddelijke energie, de Bron, etc.  Zoals ik het zie, zijn het benamingen voor één en dezelfde energie, of stappen op weg naar die allesomvattende energie. Ook de Christusenergie is dus latent aanwezig in onszelf. Wij Zijn de Christusenergie in een bepaald stadium van openbaring. Door ervaringen in het leven: ‘voelen, weten, inzien, toepassen & loslaten’, verfijnen wij ons stap voor stap en stemmen steeds meer af op die ene energie.

De mens Christus, zoals die gekend wordt, is als het ware een ‘katalysator’ van die ene energie in een bepaald stadium van ontwikkeling. Zo ook de Boeddha en andere bekende namen uit verschillende religies. Het nieuwe tijdperk, wat afgelopen dinsdag haar openlijke fase is ingegaan, gaat ook alle religies bij elkaar brengen door inzicht te brengen in het totale leven. Inzicht in het leven, maar ook in dat grote mysterie dat wij nu nog zien als de dood.

Het nieuwe tijdperk is dus begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er een piepklein gaatje in een grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen. Langzaam maar zeker wordt het gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer te stoppen.

Volgende vraag, roépt u maar…  🙂

HB

 

Stap 5. Derde blog HB

Zondag, 3 maart 2019

Wat gaat HB doen?

Vraag van Brenda Heikens: ‘HB, je gaat nu ‘naar buiten treden’, wat ga je precies doen? Een praktische vraag eigenlijk.’

Antwoord van HB:

Goeie vraag Brenda!

HB: We leven als mensheid in gevangenschap van dogma’s en patronen. We houden onszelf en elkaar gevangen door opgelegde verplichtingen en verwachtingen waardoor we ernstig worden verhinderd om nog vrije keuzes te kunnen maken. We zouden in vrijheid moeten leven, maar vaak – nog voordat we geboren worden – zijn we al gekooid door bepaalde verwachtingspatronen of verplichtingen vanuit familie, scholing, werk, overheden, samenleving, enz.

Wat ga ik doen?

Ik ga inzicht geven in het grote belang van te kunnen leven in vrijheid. Ik ga een verklaring geven aan vraagstukken en zogenaamde mysteries waarvan het gebrek aan inzicht hierin ons steeds weer belemmert om in vrijheid te kunnen leven. Ik ga laten zien hoe de mens weer met zichzelf in contact kan komen. In contact kan komen met de Ziel. Ik ga laten zien wat het doel is van het leven. Inzicht geven in de vraag: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, wat is er achter de dood?

Hoe ik dat doe?

Mijn laatste fysieke incarnatie is nagenoeg voltooid. Ik heb het pad, de weg naar de Ziel en zelfbevrijding, gelopen. Je zou kunnen zeggen dat de Ziel niet meer past in het fysieke lichaam, dit niet meer nodig heeft. En met die bevrijding komt er een grote uitbreiding van bewustzijn op gang. En de vrijgekomen kennis die daarmee gepaard gaat wil ik, binnen de mogelijkheid van de wet, gaan delen met de mensheid zodat iedereen de kans krijgt om meer bewust en gerichter te gaan leven.

De weg naar binnen

Ik demonstreer de weg die elk mens heeft te gaan en die uiteindelijk voor iedereen zal leiden naar bevrijding uit de fysieke realiteit waarin we gevangen zijn. Dat pad is de weg naar binnen. Alles zit in onszelf, iets anders is er niet! Wat ons scheidt van de Bron is slechts de dualiteit in onszelf.

Prille fase

Dat is in een ‘nut shell’ wat er gaat gebeuren en waarvan mijn ‘missie’, want zo zie ik dat, de openbare fase is ingegaan. En zoals ik gisteren al schreef: Het nieuwe tijdperk is dus begonnen, echter nog in een prille fase. Als voorbeeld: alsof er een piepklein gaatje in een grote dam is ontstaan waardoor water begint te sijpelen. Langzaam maar zeker wordt het gaatje groter en groter en zwelt de stroom aan. Niet meer te stoppen.

Kijk mee door mijn ogen en ontdek het licht in de kracht van eenvoud! 🙂

Je weet nooit wat een volgende dag je kan brengen, dus tot binnenkort!

HB

 

Stap 6. Vierde blog HB

Maandag, 4 maart 2019

Het nieuwe dat HB komt brengen

Vandaag twee vragen

Iet Wouda: ‘De vraag vandaag was ‘hoe’ je dit gaat doen, niet hoe je e.e.a. binnen de wet wilt gaan doen en houden. Ik wil graag weten wat dit, vanuit ons kikkerlandje, de wereld kan gaan veranderen?’

Monique Pijl: ‘Zijn er al niet genoeg, die dit nieuws ook brengen, wat brengt hb dat nieuw is voor ons?’

Antwoord HB

HB: Misschien even voor de duidelijkheid, ‘de wet’ waarover ik spreek, is niet de wet die door overheden is gemaakt. Waar ik schreef: ‘Binnen de mogelijkheden van de wet’ duidde dat op ‘de wet van de vrije wil’.

Wat brengt HB dat nieuw is?
De moeizame weg die we als mens doorlopen, leven na leven na leven na leven… brengt ons steeds dichter en dichter bij de bron in onszelf. Laag voor laag bouwen we op en laag voor laag moeten we ook weer afleggen gedurende vele levens om in contact te komen met de Ziel. Naarmate het proces vordert, ontdekken we de Goddelijkheid in onszelf. God zit in onszelf. Wij zijn allen Eén en Wij zijn God. Wat ons scheidt van onze Goddelijkheid is ons Ego, de dualiteit in onszelf.

Naarmate we ons steeds meer ontwikkelen, gaan we telkens een stapje verder naar binnen. Totdat het moment gekomen is dat we ‘klaar’ zijn met onze leerschool op aarde. De reïncarnatie-cyclus is dan voltooid. Vanaf dan ben je vrij in de meest ruime zin van het woord. In de esoterie is dit bekend als de 5e inwijding. Moeilijk verhaal misschien, maar ik benoem het even om het volgende wat meer begrijpelijk te maken.

Proces van voelen, weten, inzien, toepassen, loslaten…
We maken dit proces dus allemaal door en bevinden ons ‘ergens’ op de trede van de ladder die leidt naar zelfbevrijding en hereniging met de goddelijkheid in onszelf. Jezus heeft dit moeizame proces, wat normaal gesproken vele levens in beslag neemt, gedemonstreerd tot aan de 4e inwijding. Daar is indertijd het zogenaamde Vissentijdperk mee gesymboliseerd. Maar dat was voor toen. Dus dat hebben we gehad!

Een nieuwe tijd is aangebroken
We zitten nu in het Watermantijdperk waarmee er voor de mensheid een nieuwe fase is aangebroken. Dit wordt, om te beginnen, gesymboliseerd door de 5e inwijding welke zich op dit moment in mij aan het voltrekken is. Mijn leven is een demonstratie van de moeizame weg er naartoe en dan NU de openbaring van God in de mens zelf. Een gebeurtenis die voor elk mens in het verschiet ligt.

Maar dat is nog niet alles!
Zodra 5e inwijding bij mij is voltooid, en daar zijn we dicht bij, dan BEN ik een katalysator voor grote energieën. Dit is een bundeling van verschillende krachten, speciaal voor dit tijdperk bij elkaar gekomen. Je zou kunnen zeggen dat ik het ‘boegbeeld’ ben van iets groots wat na mij, met mij en door mij gaat stromen.

Deze energie gaat een groot gedeelte van de mensheid ‘raken’ in het hart, waardoor men zich – tenminste tijdelijk – bewust gaat worden van het bestaan van de Ziel.

Dit kan een soortgelijk proces op gang brengen zoals dat beschreven is in het boek ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’. Het beschrijft hoe Hilda na het bezoek van Bob & Marjo werd ‘geraakt’ door de Christusenergie. Je wordt dan tijdelijk als een kind zo blij, open en oprecht. Het geeft je tevens de kans om in afzienbare tijd een grote stap in je persoonlijke groei te maken en kunt daarbij ‘meevaren’ op de nieuwe energieën. Maar je bent er geheel vrij in, het is aan jezelf wat je er verder mee doet.

De aarde verkeert in een verontrustende staat. De mens is serieus op weg naar zelfvernietiging en kan dit proces zelf al niet meer keren. De mensheid krijgt echter een kans om zich te gaan veranderen. Om anders te gaan leven. Om samen te delen en balans te zoeken tussen lichaam en geest.

Wat staat er nog meer te gebeuren vanaf mijn 5e inwijding
De ‘brug’ tussen de Mensheid, de Hiërarchie van Meesters en Shamballa gaat open. Deze 3 komen op één lijn. De Hiërarchie van Meesters gaat zich openlijk begeven onder de mensen. Nog nooit eerder was dit zo.

Er komt een ‘brug’ tussen de mensen op aarde en het Hiernamaals. We gaan dan onder goede begeleiding de overledenen zien die ons zelf kunnen vertellen dat de dood niet bestaat. Alles hiervoor ligt al klaar.

We gaan in contact komen met Buitenaardse beschavingen die al vele jaren achter de schermen samen werken met de Hiërarchie van Meesters. De Buitenaardsen gaan ons onder andere helpen in zaken waarbij nu snel verandering moet komen. Niet ter verrijking van een klein groepje mensen, nee, ten dienste van de mensheid. Samen delen wordt de slogan. Samen delen met balans tussen geest en materie.

Moed gevergd
Wat ik schrijf kent een lange voorgeschiedenis en ik spreek vanuit het punt van wat ik weet en waar ik nu sta. Hoe de wereld hierop gaat reageren? Dat blijft ook voor mij heel spannend. Het heeft in elk geval veel moed gevergd om dit nu naar buiten te brengen. Pas vorige week tilde ik mijzelf hiervoor over de drempel en in een week tijd stap voor stap toegewerkt naar deze uitspraken. Het is er uit. Ik voel mij opgelucht en het stroomt…

Aan de vraagstellers Iet Wouda & Monique Pijl:
Zou dit geen mooi en opzienbarend nieuws, én nieuw begin zijn voor de wereld? En dat allemaal vanuit dat kleine kikkerlandje… 🙂

Voor wie hier meer over wil weten verwijs ik graag naar de twee HB-boeken en de film Staya Erusa.

HB

 

Stap 7. Vijfde blog HB

Dinsdag, 5 maart 2019

Voor het startschot is het doel bereikt

Doel bereikt
HB:
Toen we amper een week geleden aankondigden om met een dagelijkse blog ‘vraag & antwoord’ te komen konden we nog niet vermoeden dat het doel hierachter al na een week zou zijn bereikt. Dat doel is dat ik in een soort van statement mijn hoedanigheid en missie zou onthullen. De kracht hiervan bouwde zich in de afgelopen week sneller op dan verwacht en bereikte gisteren haar climax waardoor het ‘rond’ is (rond kan stromen, is verbinding, is eindeloos).

Activering
Een dergelijk proces werkt tweeledig, zowel naar binnen als naar buiten. Naar binnen bekrachtigde ik het nodige in mijzelf waardoor de eerder gebundelde energie (zie bericht van 4 maart jl.) kon worden geactiveerd. Naar buiten creëerde ik, met mijn antwoorden op lezersvragen, een opening waardoor de bundeling van energie vrij de wereld in kan stromen. Het startschot zou je kunnen zeggen. Ook de officiële opening van de brug waarover de Hiërarchie van Meesters zich zichtbaar tussen de mensheid kunnen begeven. Ik loop voorop.

Tijd voor het nieuwe
Wat ik vanaf nu naar buiten ga brengen zal uitsluitend nog betrekking hebben op het Nieuwe Tijdperk. Het oude is voor mij afgesloten. Voor nu heb ik alles hierover gezegd, alles is gedaan. Voor wie er in is geïnteresseerd – absoluut interessant! – kan in de twee HB-boeken, de films en alles wat ik communiceerde, kennis nemen van het voorwerk.

Natuurlijk leef ik ook gewoon mijn leven, maar zodra jullie mij zien en horen spreken in het openbaar, dan weet je uit ‘eerste hand’ dat het Nieuwe Tijdperk voor iedereen werkelijk is aangebroken!

Tot gauw!

HB

 

Stap 8. Zesde blog HB

Zaterdag, 23 maart 2019

Geen verlossing zonder kruis, en het kruis van de nieuwe tijd

Het tijdperk van het lijden is (bijna) ten einde

HB: Vanuit de basis zijn we als mens: Lichaam (materie) & Geest. Echter veel van wat we nastreven in de samenleving lijkt te zijn gericht op materiële zaken. Er is geen balans waardoor we zijn ‘vergeten’ wie we werkelijk zijn. Een duidelijk symbool voor deze onbalans tussen lichaam en geest is het kruis waarop we Jezus hebben vastgespijkerd. Het langere verticale gedeelte staat voor de materie (lichaam) en de veel kortere dwarsbalk voor het geestelijke. Jezus daarop vastgespijkerd symboliseert het lijden van de mens.

Vissentijdperk
Alles in het Vissentijdperk leek te gaan om materie en dualiteit. Het was een tijdperk waarin we God op een abstracte en onbereikbare troon hebben gezet.  Angst, Hel en verdoemenis werd er gepreekt om mensen te onderwerpen aan zelfbedachte overtuigingen. Al die verschillende overtuigingen hebben de mensheid verdeeld in onverdraagzaamheid naar elkaar. Dualiteit. Als je kijkt wat er allemaal om je heen gaande is in de wereld, dan is het echt heel triest met ons gesteld dat we elkaar op zo’n manier gebruiken en misbruiken.

Maar goed, dat was het Vissentijdperk. Het heeft ons gebracht tot waar we nu staan en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Er zijn inmiddels voldoende mensen op de wereld die met het oude ‘klaar zijn’ en openstaan voor de nieuwe energieën.

Symbool van de nieuwe tijd
Ook in het nieuwe tijdperk krijgen we te maken met een kruis: het Kruis van eenheid en balans. Ik denk dat het rond de eeuwwisseling was, dat ik dit kruis begon waar te nemen. Ik zag het als ik mijn ogen dicht deed, en als het donker was zag ik het ook met de ogen open. Heel lang wist ik niet van de betekenis hiervan en vanaf 2002, nadat ik met Ronald Jan in contact kwam, noemden we het kruis: ‘het Logo’. We gebruikten ‘het Logo’ o.a. bij lezingen en op de website. In het boek: ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’  beschrijf ik het ook zo nu en dan.

Het diagonale kruis X waarvan elke lijn evenwijdig is, staat symbool voor de mens ‘in balans met lichaam en geest’. De gouden energiebol in het midden staat voor de manifestatie van de Goddelijke energie in onszelf.

Dit logo, het kruis, wordt het symbool voor de nieuwe tijd. Een tijdperk van ‘terug naar de basis’, terug naar de eenvoud. Ik bedoel hiermee dat we kunnen gaan leven vanuit onszelf en dat alle ballast die ooit geboren is uit de ‘verheerlijking van de materie’ overboord kan.

Ook hoeven we niet langer meer naar India, Tibet of Nepal, of naar Rome of naar Mekka om dichter tot God te komen. Alle mensen zijn gelijk en het pad zit in ieder van ons. Het gewone dagelijkse leven – ontdaan van alle ballast die we creëerden door verheerlijking van de materie – wordt de vereenvoudigde weg. Iedereen bewandelt zo zijn of haar unieke eigen pad. Eenheid door verscheidenheid, eenheid in geloof. Eén geloof.

Het kruis van de nieuwe tijd is voor de gehele mensheid en het bestaan van God gaan we in onszelf ervaren.

Alles zit in onsZelf, iets anders is er niet.

HB

 

Stap 9. Zevende blog HB

Dinsdag, 26 maart 2019

Het proces van de 5e inwijding

Deze nieuwe blog van HB komt uit de Nieuwsbrief van 27 maart 2019. Het ingezette (energetische) proces sinds 25 februari jl. zet zich gestaag voort!

HB: Voor zover ik weet is er over het proces van de 5e inwijding nog maar betrekkelijk weinig bekend. Via de boeken van Alice Bailey wordt het onderwerp door de Meester Djwhal Khul aangestipt maar bij mijn weten is er nog niemand geweest die het proces van deze inwijding vanuit eigen beleving in het openbaar heeft gedeeld.

Lange tijd dacht ik dat de grote bewustzijnsuitbreiding, die met deze 5e inwijding gepaard, gaat van het ene op het andere moment zou plaatsvinden. Alsof het ‘doek’ in een keer zou opengaan. Echter uit eigen ervaring kan ik nu zeggen dat dit niet zo is. Ik ben mij er nu van bewust dat het al jaren aan de gang is en dat elke stap vooruit een soort van kleine inwijding is. Het proces verloopt als een ‘glijdende schaal’ waarbij het oude en het nieuwe in elkaar overgaan.

Als je bijna klaar bent komt de Meester op je pad…
Deze Meester gaat je vervolgens begeleiden. Bij mij was dat in maart 2012. Het boek, ‘HB, geen verlossing zonder kruis X’  is een dagboekverslag van hoe de jaren oktober 2012 tot januari 2017 verliepen.

Durf te denken wat je voelt en durf te zeggen wat je denkt
Begeleiding door de Meester betekent overigens niet dat je bij de hand wordt genomen om je zo de weg te wijzen. Juist niet!  De Meester houdt je voortdurend een spiegel voor, waardoor je wordt geconfronteerd met je eigen obstakels die nog in de weg zitten. Alle gevoelens worden als het ware op chirurgische wijze naar boven gehaald, waarmee je vervolgens zelf iets moet gaan doen.  En als je eenmaal begrijpt hoe zoiets werkt, blijkt het telkens ook zo eenvoudig te zijn, vanzelfsprekend en dichtbij. Ook het punt van waar je staat in het proces wordt voortdurend op een symbolische manier, steeds weer vanuit het gewone alledaagse leven, gedemonstreerd.

Doeltreffend
In het begin verbaasden wij ons telkens weer hoe elk woord en elk detail in alles zo doeltreffend kon zijn. Er wordt vanuit de Meesters geen grammetje energie verspild. Alles heeft een betekenis en tegelijkertijd is alles zo gewoon. Zo vroegen Hilda en ik ons in het begin eens af of de Meesters ook wel eens scheten zouden laten. Nou dat hebben we geweten bij de eerstvolgende ontmoeting!

Zien hoe het werkt
Je moet het eerst wel leren zien en weten hoe het werkt. Maar vanaf dan, merk je dat alles wordt gedemonstreerd in en vanuit het dagelijkse leven. Geen ‘moeilijkdoenerij’ maar op elk vlak simpel, eenvoudig en bovenal gewoon menselijk. Het is de ‘vereenvoudigde weg’ waar ik naar verwees in mijn bericht van 23 maart, ‘Geen verlossing zonder kruis x en het kruis van de nieuwe tijd’

Contact geïntensiveerd
Vooral de laatste jaren is er heel intensief contact geweest, waarbij de communicatie steeds directer werd. Begin februari van dit jaar (2019) werd duidelijk dat we in Hun midden waren en dat we dezelfde taal konden spreken. Heel even leek het erop dat ik opnieuw zou verzanden in oude patronen, echter vanaf 25 februari kwam daar verandering in (zie de laatste drempel in 7 stappen).

Scheppende energie
Na de ervaringen van een week geleden (zie verslag HB week 18 – 22 maart) ben ik mij sinds vorige week zaterdag – 23 maart-  bewust van een energie welke ik nog niet eerder heb ervaren. Het komt en het gaat. Het is bij lange na (nog) niet constant, maar het IS er! Een keer heeft het zo’n uur onafgebroken geduurd, terwijl ik in een winkel was en tijdens de rit naar huis. Ik ben dan heel helder maar zonder enige (emotionele?) binding met wat dan ook. Het lijkt of er geen enkele gedachte is, maar toch ben ik overal bij.

Ik voel in zo’n toestand dat het een soort van scheppende energie is. Het is een energie die naar alle kanten expandeert. Zonder patronen, zonder kracht omdat er geen kracht bij nodig is, want er is geen competitie/dualiteit. Een energie die er altijd al is geweest, maar pas komt als er geen enkele binding meer is met emoties en materie. Dus als je er zelf niks meer tussen zet. Het IS er, maar zodra ik er met mijn gedachten tussen ga zitten, bijvoorbeeld omdat ik er een verklaring aan wil geven, dan verdwijnt het weer.

Wordt vervolgd…

HB

Stap 10. Achtste blog HB

Zaterdag, 6 april, 2019

Vervolg, het proces van de 5e inwijding

— Vervolgblog van HB over het proces van de 5e inwijding,  

Stervensproces
HB:
Jarenlang heb ik mensen begeleid in de laatste fase van hun leven en voorbereid op het moment van overlijden en daarna (zie eventueel, ‘Dagboek van een overledene’ uit het boek HB, een nieuwe tijd breekt aan). Op dit moment heb ik het idee dat ik nu zelf in een dergelijk proces verkeer, al voel ik duidelijk iets van onsterfelijkheid en het onderscheid tussen de geest en het lichaam.

Het lichaam voelt als gebroken, is ‘opgebrand’, erg vermoeid en geeft signalen van pijn. Vooral de linkerzijde functioneert niet goed en onderarm en hand worden regelmatig ijskoud. Het zwaarte-pijnpunt lijkt te liggen bij de gewrichten en spieraanhechtingen in het hele lichaam. De handen voelen reumatisch. Als ik loop lijkt het alsof dit rechtstreeks op de botten van de voeten is.

De dag en nacht gaan steeds meer in elkaar over en het slapen gaat in blokjes van maximaal een uur. Ik ervaar een koele stroming door het lichaam wat aangeeft dat er iets aan het veranderen is. Maar toch ben ik op de een of andere manier niet meer met het lijf verbonden. Pijn wordt pas lijden als ik er een overtuiging aan koppel en dat doe ik dus niet meer. Ik zie het volledig als ‘proces’ en probeer elke dag een paar uur te lopen en te fietsen.

Dementie
We merkten al langere tijd op dat ik bepaalde, voor mij niet relevante, gebeurtenissen niet meer wist te herinneren. We lachten erom als dat ik last zou hebben van beginnende dementie. Maar nu, afgelopen week,  zag ik hoe dit in zijn werk ging. Hilda was iets onbeduidends aan het vertellen waarbij ik zag dat het onderwerp mij niet bereikte. Het was alsof de informatie in een bol-achtige energie vanuit Hilda mijn richting op kwam, waarna de energie zich van mij afwendde en rechts van mij verdween in de verte. Ik kwam er ook achter dat alle informatie zich vanzelf filtert en dat alleen datgene waar ik iets mee kan, mij kan bereiken. Dat gaat dus vanzelf, ik hoef daar niks voor te doen.

Verder merk ik dat gebeurtenissen uit het verleden (ondere andere, boek HB, geen verlossing zonder kruis X) zich kunnen aandienen, maar dat ik ook daar niet meer mee verbonden ben. Ze zijn er wel, heel helder zelfs, maar het is louter de zuivere ervaring/herinnering, zonder emotionele betrokkenheid.  Ik voel ook duidelijk in welk chakra-gebied de ervaringen zich bevinden en dat alles hierin nu aan het samenkomen is.

Ik ben er klaar voor. Er is werkelijk niks meer in het fysieke dat nog aantrekkingskracht op mij kan uitoefenen.

HB

Stap 11. Negende blog HB

Dinsdag, 23 april, 2019

Alle voorwaarden aanwezig!

De laatste loodjes
… daar is geen sprake meer van, want er zijn geen loodjes meer X

HB: Met Pasen zijn een aantal symbolische stapjes geweest, zoals 1e Paasdag toen Bo hier op de fiets naartoe kwam met RS (Ryder Su) voorop in het kinderstoeltje. Het viel mij meteen op dat de ogen van RS heel diep in het hoofd lagen. Ze waren amandelvormig en donker, buitenaards dus. Hilda en Bo zagen het niet zoals ik maar voor mij was het onmiskenbaar BA (buitenaards). Na even trok het weer weg.

Toen ze weer naar huis gingen keek ik nog even naar de fiets van Bo welke vroeg om een reparatie. Er moest na de reparatie nog iets worden afgesneden waarbij ik m’n zakmes gebruikte. Op de een of andere manier gebeurde er iets waardoor ik het halve topje van de pink eraf sneed. Het bloed gutste/stroomde er letterlijk en rijkelijk uit en het duurde even voordat ik het had kunnen stelpen. Toen ik RS aankeek, die zat al in het fietsstoeltje, zag ik weer de BA-ogen. Na even fietste Bo en RS weer naar huis en ik had de pink zo verbonden dat alles zo goed mogelijk weer aan elkaar zat. Heb er verder geen enkele last meer van gehad en toen ik vanochtend keek was het al zo goed als genezen.

De afgelopen dagen was Hilda gaan schilderen en gisteren was het klaar. Het is een kopie van een schilderij dat bij Marjo hangt en wat, in tegenstelling tot andere die we telkens meekregen, daar moest blijven hangen. Wel hing het telkens op een andere plek bij Marjo. Als je goed kijkt en let op de details spreekt het voor zich! (zie bijlage)

Het is dus klaar! Een jaar kent 4 seizoenen, en van Maan tot Maan zijn er ook 4 maanfasen. Elk seizoen en elke fase bevat bepaalde poortjes en poorten waar we in die specifieke periode doorheen kunnen mits we er klaar voor zijn. Er staat geen tijd voor, als we klaar zijn we klaar. Soms kan het zijn dat we één klein dingetje nog missen waardoor het poortje of de poort nog gesloten blijft. We hebben dan het hele jaar, of een bepaalde cyclus, om dat ontbrekende ‘iets’ tot stand te brengen waarna we bij de volgende gelegenheid mogelijk wel verder kunnen.

Op deze manier ontwikkelen we stap voor stap en groeit ons bewustzijn. Steeds weer: ‘voelen, weten, (in)zien, toepassen en loslaten’. Als gezegd staat er geen tijd voor. Het patroon herhaalt zich totdat we door het poortje of de poort kunnen. Als alle voorwaarden er zijn, dan kan het gebeuren.

In mijn geval zijn alle voorwaarden aanwezig en gaat ‘het huwelijk’ aanstonds plaatsvinden.

HB

 

Stap 12. Tiende blog HB

Vrijdag, 3 mei 2019

Wanneer gaat het beginnen?

Wanneer gaat het beginnen?

HB: ‘That’s the question’. Zij die het zeggen weten het niet… Zij die het weten zeggen het niet… Bob, de Meester die als eerste in fysieke vorm – waarvan ik mij bewust was – op mijn pad kwam, zei eens: ‘We weten, dat alles ALTIJD op tijd komt, d.w.z. wanneer de voorwaarden er zijn gebeurt het gewoon. ZO simpel is dat.’

Mooi gezegd en het klopt natuurlijk altijd. Maar wat heb ik hieraan? Zo heb ik vaak gedacht. Wat een worsteling (met mijzelf), wat een tijd, telkens vol van persoonlijke verwachtingen die in mijn ogen nooit uitkwamen. Het is een pad dat je altijd ZELF moet lopen en waarbij je ZELF gaat ontdekken hoe iets werkt. Er wordt nooit iets ‘kant en klaar’ aangeleverd.

Wat een weg was het en hoewel alle voorwaarden er nu toch echt zijn is er nog steeds ‘iets’ wat ik moet doen om het voertuig van de 5e inwijding ‘op te starten’. ‘Ik moet beginnen’, maar waarmee?

Erkenning
Ik ben niet iemand die graag op de voorgrond staat. Heb geen behoefte aan aandacht en voel niet de drang om mijn boodschap of wat dan ook te moeten verkopen. Discussie laat ik graag aan mijn deur voorbijgaan en ook op erkenning zit ik niet te wachten. Wel wil ik mijn ervaring delen. Ik hoef daar niks voor terug. En ervaring is er! Dat is geen illusie.

Ik durf zelfs te zeggen dat ik Meester ben in herkenning van misleiding, begoocheling, Illusie. Heb hier 35 jaar lang letterlijk dag in dag uit mee te maken gehad en deze gebieden uiteindelijk overwonnen. Daarnaast heb ik 8 jaar lang een praktijk gehad waarbij ik mensen met de meest ernstige vorm van psychose, schizofrenie en stemmen horen heb begeleid. Ik weet, voel, zie, hoor, ruik en herken deze sferen onmiddellijk zodra ik hiermee in aanraking kom.

Meester
Wie mijn weg wat heeft gevolgd en kennis nam van de films en boeken, kan zich wellicht een voorstelling maken van wie ik ben. Maar ik kan daaraan toevoegen dat het slechts een fractie is van nog veel meer. Ik heb alles in Mij wat iemand in zich heeft die op de drempel van de 5e inwijding staat. Sta in open contact met de Meester in mijzelf en heb toegang tot de Geestelijke Hiërarchie. En toch, omdat het proces er naartoe telkens en steeds maar een stapje verder is, blijft alles ‘zo gewoon’.

Bijeenkomst
Het is niet mijn favoriete bezigheid en het zweet zal me waarschijnlijk gaan uitbreken, maar Ik ‘moet’ iets doen om de zaak in beweging te krijgen. Ik ben daarom bereid om op uitnodiging tijdens een ongedwongen open bijeenkomst, voor iedereen toegankelijk, antwoord te geven op alle vragen die er zijn. Het is een open boek. Er is niks te verbergen. Misschien iets voor de stichting Share om zo’n bijeenkomst te organiseren?

De stichting Share International heeft al jarenlang de komst van het nieuwe tijdperk voorbereid en is georganiseerd in vele landen. Ik claim op geen enkele wijze iets of iemand te zijn m.b.t. de inhoud van hun boodschap en kan alleen maar spreken vanuit mijzelf en mijn eigen ervaring. Ieder heeft zijn eigen taak maar het is nooit verkeerd om te delen in nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Laten we samen het nieuwe tijdperk gaan inluiden. Alles ligt klaar!

HB

 

Stap 13. Elfde blog HB

Dinsdag, 28 mei, 2019

Een ieder loopt zijn eigen pad

Zondag 26 mei jl. heeft een HB-lezing plaatsgevonden. Als inleider heb ik – Ronald Jan – kort uitgelegd dat tijdens de voorbereiding duidelijk werd dat we alles moesten loslaten. We moesten alleen de voorwaarden scheppen, ‘zodat het proces zijn werk kon doen’. Dus niet te veel willen sturen – uiteindelijk ook niet de plaats van bestemming – waardoor we bij toeval in Esbeek uit kwamen.

Opeens waren we in een hele andere wereld van kunst, rust en natuur. Maar niet alleen de omgeving was anders, ook de bijeenkomst verliep verrassend. Aan alle 120 aanwezigen, nogmaals veel dank voor jullie liefdevolle aanwezigheid, verhalen, steun & toewijding!

Verslag HB van bijeenkomst in Esbeek, zondag 26 mei 2019

Een ieder loopt zijn eigen pad

HB: “Het is moeilijk om leeg, open en zonder enige verwachting in het leven te staan. We leven voortdurend in en met verwachtingspatronen. Zo zullen veel aanwezigen ook die zondag op 26 mei naar de bijeenkomst in Esbeek gekomen zijn.

En hoewel ik zelf zoveel mogelijk leeg en zonder enige voorbereiding in deze dag wilde stappen, speelt er toch altijd wel iets van een bepaalde verwachting op de achtergrond mee. Toen ik na het 3e stiltemoment vertelde dat het bij mij was ‘opengegaan’ wist ik pas later dat het een blokkade van de keelchakra betrof die werd doorbroken terwijl, en tijdens, ik die middag voor het publiek stond en sprak. Het was blijkbaar nodig om mijzelf ‘en plein public’, opnieuw te leren uiten na 10 jaar een soort van kluizenaarsbestaan te hebben geleefd.

Terugkijkend naar de bijeenkomst, had ik het liever anders gezien of gedaan, had ik de focus misschien wat meer kunnen richten op het proces zelf. Maar tegelijkertijd maakt het helemaal niks uit hoe het is gegaan. Het gaat alleen maar om ‘de weg’ en die loopt bijna nooit zoals je dat verwacht of hiervan een planning maakt. Je ziet pas aan het einde hoe het ging, maar het is goed zoals het is. Je leert ervan of niet, en bij een volgende keer doe je het misschien anders omdat je dan de ervaring hebt. Dat is het leven en zo loopt een pad.

Zoals ik tijdens de bijeenkomst al vertelde, kun je in mij het voorbeeld zien van iemand die door het proces van de 5e inwijding gaat. Iemand wiens pad op aarde is voltooid. Dat pad kun je lopen op vele verschillende manieren en het is nooit hetzelfde pad als dat van een ander. Dat van mij is zoals ik het laat zien. Ik heb mij daarvoor helemaal blootgegeven en ook de ervaring en kennis die zich nog gaat openbaren, wil ik delen.

Je kunt het daar mee eens zijn of niet. Dat maakt verder niks uit, daar gaat het ook niet om. Het is ‘de weg van een mens die klaar is op aarde’. Het is mijn geschenk aan de wereld en daar kan iedereen mee doen wat ‘ie wil. Dat is het. Niet meer en ook niet minder!

Guido Jonkers vertelde me tijdens de pauze van de bijeenkomst een anekdote over Winnie de Poeh:

“Winnie de Poeh ging op zoek naar ‘de weg’. Hij deed een lekker potje honing in zijn knapzak en op de bonnefooi trok hij er op uit. Onderweg vroeg hij aan passanten “Kunt u mij misschien de weg wijzen?” Maar steeds was er niemand die het hem kon vertellen. Na een vermoeiende tocht besloot hij om even onder een verkoelende boom te gaan zitten en draaide zijn potje honing open om zichzelf maar eens te verwennen. Terwijl hij daar zat te genieten, zag hij plotseling ‘de weg’ liggen. Het was het pad dat hij zelf had gelopen…”

HB