Selecteer een pagina

Het einde van de Eindtijd

14 januari 2024

14 januari 2024 | Harry Beckers | Actualiteit

De fles
Als kind op de lagere school was ik een tijdlang misdienaar. Mijn motivatie was dat ik zo bij een begrafenis een ochtend of middag niet naar school hoefde. Naar mijn inschatting nu heb ik het een paar jaar volgehouden, totdat ik niet meer mocht komen. De reden van mijn ontslag was dat ik de bergplaats van de miswijn had ontdekt en betrapt werd toen ik uit de fles dronk. Jaren later wilde mijn broer ook misdienaar worden, maar werd geweigerd vanwege mijn verleden met de fles.

De Eindtijd
Het was als misdienaar dat ik regelmatig hoorde over ‘de Eindtijd’ en de verschrikkingen welke de wereld dan zouden teisteren. Je hoeft tegenwoordig niet veel fantasie te hebben om te kunnen concluderen dat die Eindtijd Nu is. En los van alles wat er op wereldschaal gebeurt, is het ook in onszelf een turbulentie van jewelste. Mensen worden emotioneel flink door elkaar geschud en er is heel veel dualiteit, ook innerlijk. Sommige hebben het erg moeilijk. Veel mensen kunnen het niet meer aan en maken zelf een einde aan het leven, of doen een poging daartoe. Niet zelden zonder na te denken over wat er gebeurt, als ze zijn overleden.

Zoals ik het zie, is het één van de prioriteiten dat we inzicht gaan krijgen in de mens als geheel en als het aan mij ligt dan staat dit dan ook hoog op de agenda. Inzicht krijgen in niet alleen het fysieke deel van onszelf, maar ook en vooral de geestelijke kant. We zijn zo veel meer dan louter datgene wat we kunnen waarnemen. Als we weten wie we werkelijk zijn en wat er gebeurt als we dood zijn, hoe anders zouden we dan gaan leven.

1 tot en met 16
Maar goed, nu weer naar het actuele proces waarvoor we even teruggaan naar 1997,

Het was in de vroege avond van 8 november 1997. Ik zat in de huiskamer en keek naar het Journaal van 18.00 uur. Vanuit het niks begon ik met het rechteroog in de verte iets van witte schittering waar te nemen. Het leek op een fel wit flitslichtje en was een speldenprik groot. Ik ontdekte hierbij al snel dat het niet uitmaakte of ik mijn ogen openhield of juist dicht deed.

Het lichtje leek van ver weg uit de ruimte te komen en naderde langzaam. Naarmate het dichterbij kwam zag ik het steeds beter en ontdekte er een vorm en kleuren in. Het werd alsmaar duidelijker en bleek een dynamisch traag bewegende, omgekeerde C met onderaan een lange nasleep. Deze C, inclusief de nasleep, was gevormd uit schakels van verschillende kleuren (alle kleuren) die elk schitterden (schittering) als felle diamanten. Op de C waren, in driehoekverband, 3 heldere witte lichten gepositioneerd.

Het tafereel duurde in totaal ongeveer 25 minuten waardoor ik dus ruimschoots de tijd had om het rustig te kunnen ervaren. Het ging door mijn hoofd en ik zag het achter mij (in het hoofd) verdwijnen.

In de jaren daarna, tot op 5 januari 2001, had ik nog vier keer dezelfde soort ervaring met het verschil dat de C ook in ‘niet omgekeerde’ vorm verscheen. Ook kwam de verschijning soms aan de linkerzijde van mijn hoofd. Bij die op 5 januari 2001 leek het lichtverschijnsel te worden gemonitord door een nog feller Licht dat vanuit linksboven hoog in de ruimte ‘toezag’ op wat er gebeurde.

Acht jaar later
Op 4 maart 2009, ruim acht jaar na de 4e manifestatie, kwam er weer een dergelijk lichtverschijnsel. Deze keer ontbraken de 3 witte lichten en kon ik in de C een dynamisch traag bewegende slang herkennen. Een slang, gevormd uit dezelfde elektrisch geladen schakels die schitterden in allerlei kleuren.

16e
Elke manifestatie duurt consequent ongeveer 25 minuten en markeert steeds een bepaald punt in het proces waarna er weer iets nieuws op gang komt. Toch heb ik nooit precies geweten wat voor betekenis dit alles had. Tot eind augustus 2023.

Er waren toen gedurende 26 jaar vijftien elektrisch achtige ‘slangen’ gemanifesteerd. En pas toen werd mij duidelijk dat er tenminste 16 verschijnselen zijn die bij voltooiing gebundeld gaan worden tot één werkbare energiebron. Een bundeling van krachten.

Deze 16e is op zaterdagochtend 13 januari 2024 gemanifesteerd. Het begon om 06.25 uur en duurde tot 06.50 uur. Of er nog meer gaan komen, weet ik op dit moment ook niet, maar mijn gevoel zegt me dat het compleet is.

Op naar de volgende stap…