Selecteer een pagina

Window of opportunity

20 januari 2024

20 januari 2024 | Harry Beckers | Actualiteit

Alleen maar NU
De huidige situatie in de wereld is ‘onvoorspelbaar voorspelbaar’. Een van de laatste keren dat Ik Bob in levende lijve oog in oog sprak – dit was eind 2012 – had hij het over de mogelijkheid dat er een korte kernoorlog zou komen. Een kernoorlog van slechts enkele dagen. Hij zei dus niet dat het ook werkelijk gaat gebeuren, maar wel dat de kans hierop aanwezig is.

Nu was het in die tijd nog moeilijk om je daar iets bij voor te stellen, maar op dit moment lijkt het weleens een akelige werkelijkheid te kunnen worden. Als Bob sprak was dat altijd in het NU. Hij leek het grotere geheel te zien alsof het al bestond. Een ‘al bestaande werkelijkheid’, die voor ons door mistvelden nog was en is verduisterd.

Spreekwoordelijk ‘abces’
Wat wij nu op dit moment meemaken, is het onvermijdelijke openspringen van een groot spreekwoordelijk ‘abces’. Een ettergezwel wat de mensheid gedurende lange tijd zelf heeft veroorzaakt, meegedragen maar steeds genegeerd. Bob schreef in een antwoord aan mij op 14 november 2012, o.a…

Op heel hoog niveau (buitenaardsen) is met wereldleiders overeengekomen
de stallen (van de schaduw) schoon te vegen; d.w.z. alles moet (weer)
transparant worden. Niemand zal daaraan ontkomen. Niemand.
De muren worden geslecht, organisatie voor organisatie;

functionaris voor functionaris; mens voor mens.
We weten dat dit nodig is om de hogere frequentie aan energie toe te laten…”

Ik heb het nooit gevraagd, maar weet bijna zeker dat hij met ‘wereldleiders’ niet doelt op die zogenaamde wereldleiders die je in het nieuws ziet. De wereldleiders waarover Bob schrijft zijn naar mijn mening de leden van ‘de Geestelijke Hiërarchie’.

Ik verdrink mij niet in hoop, maar ook een klein beetje Hoop doet leven…

https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs